Inscriere

Pentru a deveni membru A.S.E.I. trebuie sa:

  • Indeplinesti conditiile prevazute in statutul A.S.E.I pentru detinerea calitatii de agent imobiliar;
  • Nu fi fost in mod ofical sanctionat(a), condamnat(a) pentru fapte ce reprezinta abateri profesionale grave, conform legii, statutului, Documentelor de functionare si Codului Etic al A.S.E.I.;
  • Accepti sa urmezi si sa absolvi cursurile obligatorii referitoare la Codului Etic al A.S.E.I.,  si la Regulamentul de cooperare intre agenti;
  • Te angajezi sa sa respecti dreptul de autor al Asociatiei asupra materialelor de curs primite, pe care declari ca le vei utilliza doar in scopul examinarii si nu le vei distribui niciunei terte persoane;
  • Promovezi un examen de o dificultate rezonabila si cu un caracter nediscriminatoriu ce ar putea fi impus de A.S.E.I.;
  • Consimti sa te supui Statutului, Documentelor de functionare, Codului Etic si tuturor documentelor interne ale Asociatiei si hotararilor acesteia si sa achiti cotizatia aferenta conform Statutului A.S.E.I.;
  • Te angajezi sa achiti cotizatia de membru anuala si taxa de incriere in Asociatie in termen de 7 zile de la data absolvirii cursurilor obligatorii.
  • Declari ca ai luat la cunostinta de prevederile Statutului Asociatiei privind posibile motive de excludere din Asociatie.

 

descarca

Informatii pentru public

    Informatii pentru brokeri